A Győri Egyházmegye lapja.

Megjelenik havonta 2600 példányban.

Megrendelhető a plébániákon és a szerkesztőség címén. Ára: 300 Ft. Előfizetési díj: egy évre 260 x 12 = 3120 Ft. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.

ISSN: 1585-8200

Kiadó: Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ 9021 Győr, Káptalandomb 5./B

Szerkesztõség: 9021 Győr, Káptalandomb 5/B.

Tel.: 96/550-740. Fax: 96/550-741

e-mail: hitvallas@gyor.egyhazmegye.hu

Főszerkesztő:Juhos Imre

Felelős szerkesztő: Paksa Balázs (v)

Szerkesztőbizottság:

Csizmadia Gertrúd (v)

Jakab Gábor (v)

Kiss Tamás (v)

Székelyné Szénássy Judit (v)

Korrektor: Silnicki Beáta (v)

Nyomdai előkészítés: Konrád Grafikai Stúdió Kft.

Nyomtatás: Palatia Nyomda, Győr

2018.
november 15.
Keresés a cikkekben: