Katolikus X-faktor indul

MAGYAR KURÍR
  Az írás a 2014. évi (XV. évfolyam) 1. számban jelent meg.

A Tv2000 olasz televíziós csatorna januártól indítja új te­het­ség­ku­tató mű­so­rát. Vallásos jellegén ennek túl újdonsága az is, hogy nem egyéni tehetségek, hanem közösségek ne­vez­het­­nek: kórusok Olasz­ország egész területéről, akik le­het­nek profik és ama­­tő­rök, férfi-, női vagy vegyeskarok, plé­bániai vagy plé­bá­nián kívül szer­ve­ző­dő csoportok. Dino Boffo, a Tv2000 igazgatója: „Abból indultunk ki, hogy egy ilyen barátságtalan korban, mint a miénk, a tudásuk gyarapítására, repertoárjuk nö­ve­lé­sé­re he­ten­te többször ösz­­sze­gyűlő plébániai cso­portok nemcsak a szabadidő eltöltésére ad­nak jó példát, hanem a nevelés, a kul­túra fon­tos­sá­gá­nak nép­sze­rű­sí­té­sé­ben is fontos szerepet játszanak. Napjainkban hihetetlen ké­pes­ségek szunnyadnak a teljes feledésben: igazi tehetségek, akik el vannak te­metve, akikről nem vesznek tudomást, mert nem divatos semmi, ami ka­to­li­kus színezetű.” A nyilvánosság elé sze­retnék tárni ezeket a tehetségeket, hogy ne maradjanak igazságtalanul elfeledve, és mert tudják, hogy a közönségnek örömöt fognak okozni.


2018.
október 23.
Keresés a cikkekben: