A vértanú plébános

FADDI HORVÁTH PÁL — MOSONMAGYARÓVÁR
  Az írás a 2014. évi (XV. évfolyam) 1. számban jelent meg.

Steurer József egykori mosoni plébánost 1953. november 19-én (Szent Erzsébet ünnepnapján) az éj leple alatt az ÁVH emberei elhurcolták. A mosoniak suttogva adták tovább a szomorú hírt, amely a város többi lakóját is megrázta.

Szerették őt, aki mindig a legnagyobb készséggel állt a hívek rendelkezésére. A második világháborút követően ő szervezte meg és személyesen irányította a hadiözvegyek és -árvák segélyezését. A Királydombon létesített gettóba zárt zsidókat – halálbüntetés terhe mellett – tilos volt felkeresni, ő azonban addig járt az SS-parancsnokságra, amíg végül beengedték oda. Élelmiszert, gyógy­szert, ivóvizet vitt az ott lévőknek. A mosoni plébánián mintegy hatvan lány és asszony jutott menedékhez.

A II. világháborút követően ki akarták telepíteni, mivel német anyanyelvű volt: a mai Burgenland tartományi Halbturnban született 1891. október 24-én. Steurer József azonban ellenkezett és azt mondta: „Nem megyek sehova, még ha megfeszítenek is, én nem hagyom el a rám bízott nyájat, az én szülőhazám Magyarország!” Ellenállt az akkori új eszméknek, felemelte szavát a jogtipró igazságtalanságok és visszaélések miatt is. Az ilyen magatartást nem tűrték a hatalom új birtokosai. Házkutatások és kihallgatások sora következett, de nem tudták megtörni. A megtorlás következett! A bevezetőben írt időben, 62 éves korában vitték el – állapotát tekintve – jó erőben és egészségben. A kínzásokat és a vallatásokat 1954. január 7-ig bírta ki.

Halálhíre döbbenetet keltett. Csontjait a 301-es parcella 7. sorában a 9-es jelű sírban találta meg az a kutatócsoport, melyet dr. Susa Éva, a neves antropológus, orvos szakértő vezetett. A jegyzőkönyvben rögzítettek szerint halálra kínozták. Lábszárcsontjai, felkarja és állkapcsa törött volt. Arccal a föld felé fordítva hantolták el. Földi maradványait visszahozták, majd a mosoni temetőben 1991. október 5-én helyezték végső nyugvóhelyére. A szertartás nagy részvét mellett történt meg, amely dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr könyörgő, imádságos szentmiséjével zárult.

Steurer József mártír plébános emlékműve Mosonban, a róla elnevezett utca elején található, amelyet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata állíttatott 2010-ben. Az emlékművet még ugyanabban az évben, a Szentkereszt világnapján, szeptember 14-én szentelte fel és áldotta meg dr. Bíró László tábori püspök, aki méltatta a vértanú pap hősiességét, kitartását és a Gondviselő Istenbe vetett hitét.

Főtisztelendő Steurer József, a mártír mosoni plébános 60 évvel ezelőtt, 1954. január 7-én az örök hazába költözött. Hiszem, hogy ott is alázattal szolgál az Úrnak, és imádkozik mindannyiunkért.

Íródott kegyelettel és érdemesült nagyrabecsüléssel Mosonmagyaróvárott, az Úrnak 2013. évében, november havában, Krisztus Király ünnepnapján.


2018.
október 23.
Keresés a cikkekben: