A Győri Egyházmegye lapja

IV. évfolyam 2. szám. 2003. február

Nyitólap + Lapzárta után + Írjon nekünk! + Kapcsolatok + Fórum + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

CÍMLAPON
Kinyújtotta kezét, megérintette

HITVILÁG
Elhunyt Borsodi Lajos

Jótékonysági est Gyárvárosban

Pogányvilág Magyarországon

Események a győri bazilikában

Soproni programok

Bálok Győrben

Új evangelizáció

Hálaadó szentmise

Jubiláló házaspárok megáldása

Sadrzaj Svicnice

Emlékülés

Komárom
Idősek máltai karácsonya

Pásztorjáték Kapuváron

A CSEND SZAVA
A vasárnapi evangéliumokhoz

A hónap szentje
Szent Balázs püspök

Áldásoddal megyünk

Gondolatok februárra
Tesserák 6.

SZÉPIRODALOM
Fekete István:
A bizonyítvány

TANÍT A HIT
Körmenetek a liturgiában

Dr. Barsi Ernő néprajzi rovata
Vízkereszttől húshagyóig

Géza atya válaszol

Szám Mária: Lelki egészségünk
Az emberi kapcsolatok problémái

Tájmel Antal: "az élet ösvényén..."
A hallgatásról

BEMUTATJUK
A Szent Lázár Lovagrend Mosonmagyaróváron

MEGKÉRDEZTÜK
Firtl Mátyás,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke:

Fel kell ébreszteni az emberek lelkiismeretét

IRÁNYTŰ
Az erényekről
A szelídség...

Ki a prímás?

KULTÚRA
Versmérték

Csoóri Sándor:
Lehet, hogy Isten keres újra

Kiállítás a győri Bencés Gimnáziumban
Móser Zoltán:
Ómagyar testamentum

FILMLEVÉL
Costa-Gavras: ÁMEN

Emlékezés Halmos Lászlóra

ÉLET A HITBEN
Olvasóink írták
Te mit ajándékoztál Jézusnak a születésnapjára?
Levél Montreálból

fekete-fehér – igen-nem

jegyzet
Történelem-hamisítás

MEGKÉRDEZTÜK
A barokk misztériumjátékok kutatója
Medgyesy-Schmikli Norbert

GYEREKSZOBA
Zalka Csenge:Vásár az erdőn

Szép siker a nemzetközi rajzversenyen

Csend

Öröm

ÉLET A HITBEN

Emlékezés Halmos Lászlóra
1997. január 27-én hunyt el Halmos László győri zeneszerző, aki hosszú éveken keresztül volt a győri Székesegyház zeneszerző-karnagya, a Palestrina kórus megalapítója, a teológusok énektanára. E falak között volt ősbemutatójuk a már az egész világon ismertként énekelt alkotásoknak. Ilyenek a Minden földek, a Jubilate Deo, az Ecce sacerdos, a Karácsonyi vagy a h-moll mise. A kéziratok döntő része még ma is a Káptalandomb tövében, a zeneszerző Jedlik Ányos utcai lakásán van.

Laci bácsi hosszú élete során mindent megőrzött. A róla és kortársairól szóló újságcikkeket, az egy-kétsoros kéziratokat ugyanúgy, mint kiterjedt levelezését. Felesége - Magdus néni - most dolgozik a levelezés rendbetételén nagy örömmel és nosztalgiával. Mint mondta: "újból átélem a Lacival eltöltött éveket". Lakásukban, melyet a győri Püspökségtől kaptak bérbe - a sok emlék mellet - megtaláljuk Laci bácsi első hangversenyének plakátját, melyet Borsos Miklós készített, illetve rajzolt, egy szobrot Magdus néniről, mely szintén a mester alkotása. Egy festményt Halmos Lászlóról a zeneszerző-karnagyról, melyet Tóvári-Tóth István festett, valamint Jedlik Ányos pipatóriumát.

Halmos László Nagyváradon született 1909. november 10-én. Középiskolai tanulmányai befejezése után Budapesten tanult tovább a Zeneakadémián. 1931. augusztusában Győrbe költözött és élete végéig itt élt.

Több évtizedes egyházzenei munkássága a győri Székesegyházhoz kötötte. A Pelestrina-kórus irányítása zeneszerzői munkásságára is ösztönzőleg hatott. Kórusműveivel a tömeget ragadta meg és emelte zenei igényességüket mind magasabbra. Magabiztos mesterségbeli tudásról, a hangszínek kitűnő kezeléséről, a zenei ábrázolás tökéletességéről vallanak művei. A 97. Zsoltár szövegére írt "Minden földek" motetta mégis milyen egyszerűen megfogalmazott alkotás, szólamai könnyen énekelhetőek. Ezen a művön kezdő kórusok is megtanulhatják a zenei kifejezés és művészi ábrázolás magas fokát. E műről Kodály Zoltán is elragadtatással beszélt. A külföld is felfigyelt a vidéki magyar városban alkotó fiatal zeneszerzőre.

Kitüntetései:

Szent Szilveszter
Pápa Lovagrend
(1990)

Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkeresztje
(1992)

Győr város Díszpolgára
(1994)

Nemzetközi hírnevét a Missa barbara, a Napmise és a Te Deum alapozta meg a 30-as években. Életének alkonyán az újabb motettakompozíciókon kívül írt 10 magyar misét, megkomponálta az Éneklő Egyház kiváló orgonakíséreteit.

Egyházi zeneszerző volt. A hét elején megnézte a következő vasárnapi mise propriumait, hét közben komponálta azokat, majd betanította és vasárnap elénekelték.

Zenepedagógus volt. A muzsika alázatos szeretetére nevelte kórusait, az egyszerű embereket.

Gyakorlati zenész volt. Mindig tudta, hogy a következő alkalommal hányan vannak énekesei és azok milyen képességűek.

Precíz ember volt. Mindent megőrzött. Naplókat vezetett. Külön naplót mindennapi életéről, hogy hol voltak kirándulni, vagy mit olvasott.

Természet szerető ember volt. A Bakony volt a szíve csücske, ahol számtalanszor járt vonattal családjával. Hajnali négy óra körül indultak feleségével, gyerekeivel. Ott pihente ki magát és töltődött fel az újabb feladatok ellátására.

Ember volt. Erényivel, hibáival együtt a mindennapi emberek életét élte. A hasát szerette egy picit. Élete végén egy kis pocakot is eresztett. Szerette a finom ételeket és a mustot mértékkel.

Élete végégéig győrinek tartotta magát. Szeretett városához mindhalálig hű maradt. Halmos László 1997. január 27-én hunyt el. Győr által adományozott díszsírhelyen nyugszik a Köztemetőben.

Egyházi műveinek száma mintegy 700. Még a gyakorló egyházzenészek is jó, ha tizet, húszat tartanak repertoáron e hatalmas életműből. Kötelességünk, hogy műveiből mind többet megismerjünk, megismertessünk. Halmos László szelleme miséin, motettáin keresztül él közöttünk.

Hoffmann László

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2003
Web: Vaday Tamás

596">Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2003
Web: Vaday Tamás