A Győri Egyházmegye lapja

IV. évfolyam 11. szám. 2003. november

Nyitólap + Írjon nekünk! + Kapcsolatok + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

 CÍMLAPON

Győzelmes Királyunk

HITVILÁG

Lipót megújult temploma

Papszentelés

Évforduló Ikrényben

Dr. Pápai Lajos Írországban

Események a győri bazilikában

Soproni programok

A győri Szent Imre templom programjai

A világosság rózsafüzér titkai:V. "Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát."

"Emészt a házadért való buzgalom"

Gyászjelentés
Nagy József haláláról

Gyászjelentés
Varga Ferenc haláláról

Mladina po tri godina u treceg tisucleta!

Győr
A hit védelmében

Győr
Véradó Nap

Győr
Levéltári Nap

Harsányi-est Nagyigmándon

Óvoda megáldás

A CSEND SZAVA

A vasárnapi evangéliumokhoz

A hónap szentje
Árpád-házi Szent Imre

Mindenszentek ünnepe

Gondolatok novemberre
Bibliai szólásmondások

SZÉPIRODALOM

Gilbert le Mouël
Isten a metrón
Ötödik állomás

TANÍT A HIT

Ének a liturgiában
Az Igeliturgia énekei II.

Keresztény értékek az Európai Unióban
- beszélgetés Dr. Veres András püspökkel

Szám Mária: Lelki egészségünk
A házasság

Géza atya válaszol

"az élet ösvényén..."
A szenvedésről

BEMUTATJUK

Kármeliták Győrben

Az ENSZ vizsgálja felül Trianont!
II. János Pál megbízottjának levele Carla del Pontéhez (I. Rész)

Könyvajánló
Egy életmű feltámadása
Album Samodai József munkásságáról

Versmérték
Kisfaludy Károly 1788-1830Tűnő életkor

Néhány gondolat Rákóczi lelkiségéről
"Kiújultak az nemes magyar nemzet sebei..."

ÉLET A HITBEN

Könyvajánló
Új hittankönyv-sorozat

Olvasóink írták
Miért hallgatunk a templomban?
Imádkozzunk!
Elragadtatás - vers

Fekete-fehér - igen-nem

Édes?anyák - gyermekek

Beszélgetés a hatvan éves papi pályáról Jáki Zénó gyémántmisés bencés szerzetessel
"Az imádság valamikor megtérül"

A Katolikus Oktatás Napja

GYEREKSZOBA

"A nagy szentség kis kötelességek teljesítéséből áll"
Történetek Szent Erzsébetről

MEGKÉRDEZTÜK

Tupa gyermekei

HITVILÁG

A világosság rózsafüzér titkai:
V. "Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát."

«Az Eukarisztia "az egész keresztény élet forrása és csúcsa" (L.G. 11.p.). A szent Eukarisztiával kapcsolatban áll és reá irányul a többi szentség valamint minden más egyházi szolgálat és az apostolkodás is. Hiszen "az Eukarisztiában benne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk és élő kenyerünk." (P.O. 5. p.)» (KEK 1324. p.)

Az Eukarisztia alapításának leírásából tudjuk, hogy Jézus "értünk" áldozta életét, "értünk és sokakért", vagyis minden emberért. Jacques Guillet írja találóan: «Ha tudni akarja az ember, hogy az Egyház hogyan jött rá, hogy Krisztus minden emberért meghalt, valószínű, hogy tovább adva és ismételve az eukarisztikus ünneplésekben az Úr szavait és gesztusait.»

Az Eukarisztia tehát mindenekelőtt Krisztus áldozatának emlékezete (mémorial-ja). De ez olyan emlékezés, amelyben Krisztus egyszeri és megismételhetetlen áldozata: halála-feltámadása válik szentségileg jelenvalóvá. Vagyis «az Eukarisztiában jelenlévő áldozat nem egy másik áldozat, hanem az, amelyet Jézus halála és föltámadása, azaz húsvéti misztériuma hozott. (...) A mise nem ismétli, és nem újítja, hanem "reprezentálja", vagyis "jelenvalóvá teszi" és aktualizálja, elhelyezi a mi saját történelmünkbe Krisztus áldozatát.» (Winkler Zs.)

Az Eukarisztia ugyanakkor az Egyház áldozata: «Az Egyház Krisztussal együtt saját magát teljes egészében fölajánlja, egyesül Krisztusnak az Atyánál minden emberért történő közbenjárásával. Az Eukarisztiában Krisztus áldozata egyszersmind Teste tagjainak áldozatává lesz.» (KEK: 1368. p.)

Az Eukarisztia építi az Egyházat, s ahogy a Zsinat mondja: "egyszerre jelzi és megvalósítja a hívők egységét, akik egy testet alkotnak Krisztusban" (L.G. 3.p.)

Az Eukarisztia ugyanakkor az élet kenyere, lelkünk tápláléka, a jövendő föltámadás záloga is.

II. János-Pál pápa írja: "Fölbecsülhetetlen kincs az Eukarisztia: nemcsak ünneplése kapcsol a kegyelem forrásához, hanem az is, amikor szentmisén kívül időzünk Nála." (Eccl. de Eucharistia 25. p.)

Az Egyház 2000 éves hitét valljuk meg tehát minden szentmisében: «Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.»

Dr. Pápai Lajos
megyéspüspök

Lap tetejére
©
Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2003
Web:
Vaday Tamás