A Győri Egyházmegye lapja

IV. évfolyam 11. szám. 2003. november

Nyitólap + Írjon nekünk! + Kapcsolatok + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

 CÍMLAPON

Győzelmes Királyunk

HITVILÁG

Lipót megújult temploma

Papszentelés

Évforduló Ikrényben

Dr. Pápai Lajos Írországban

Események a győri bazilikában

Soproni programok

A győri Szent Imre templom programjai

A világosság rózsafüzér titkai:V. "Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát."

"Emészt a házadért való buzgalom"

Gyászjelentés
Nagy József haláláról

Gyászjelentés
Varga Ferenc haláláról

Mladina po tri godina u treceg tisucleta!

Győr
A hit védelmében

Győr
Véradó Nap

Győr
Levéltári Nap

Harsányi-est Nagyigmándon

Óvoda megáldás

A CSEND SZAVA

A vasárnapi evangéliumokhoz

A hónap szentje
Árpád-házi Szent Imre

Mindenszentek ünnepe

Gondolatok novemberre
Bibliai szólásmondások

SZÉPIRODALOM

Gilbert le Mouël
Isten a metrón
Ötödik állomás

TANÍT A HIT

Ének a liturgiában
Az Igeliturgia énekei II.

Keresztény értékek az Európai Unióban
- beszélgetés Dr. Veres András püspökkel

Szám Mária: Lelki egészségünk
A házasság

Géza atya válaszol

"az élet ösvényén..."
A szenvedésről

BEMUTATJUK

Kármeliták Győrben

Az ENSZ vizsgálja felül Trianont!
II. János Pál megbízottjának levele Carla del Pontéhez (I. Rész)

Könyvajánló
Egy életmű feltámadása
Album Samodai József munkásságáról

Versmérték
Kisfaludy Károly 1788-1830Tűnő életkor

Néhány gondolat Rákóczi lelkiségéről
"Kiújultak az nemes magyar nemzet sebei..."

ÉLET A HITBEN

Könyvajánló
Új hittankönyv-sorozat

Olvasóink írták
Miért hallgatunk a templomban?
Imádkozzunk!
Elragadtatás - vers

Fekete-fehér - igen-nem

Édes?anyák - gyermekek

Beszélgetés a hatvan éves papi pályáról Jáki Zénó gyémántmisés bencés szerzetessel
"Az imádság valamikor megtérül"

A Katolikus Oktatás Napja

GYEREKSZOBA

"A nagy szentség kis kötelességek teljesítéséből áll"
Történetek Szent Erzsébetről

MEGKÉRDEZTÜK

Tupa gyermekei

ÉLET A HITBEN

Könyvajánló
Új hittankönyv-sorozat

A II. Vatikáni Zsinat határozatainak életté váltása a folyamatosan megújuló hitoktatás egyik feladata. Hazánkban ezt a zsinati megújulást a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1968-ban új hittankönyv-pályázat kiírásával indította el, hogy az 1950-től megjelenő, de már elavult "Hamvas könyveket" új könyvekkel váltsák fel. A hittankönyv pályázatot követően egymásután jelentek meg az Országos Hitoktatási Bizottság (OHB) hittankönyvei: A Mennyei Atya szeret minket (1970), - Elsőáldozók hittankönyve (1971), - Keresztény élet (1972), - Hitünk és életünk (1975), - Az üdvösség története (1976).

A Magyar Püspöki Kar 1979-ben újabb hittankönyv-pályázatot írt ki. A cél az volt, hogy a megjelenő könyvek megfeleljenek az újabb követelmények alapján kidolgozott kateketikai nevelési és oktatási célrendszernek. Ennek a pályázatnak az eredményeként jelentek meg a következő hittankönyvek: Nagykorúság Krisztusban (1985), - Elsőáldozók könyve (1986), - Válaszol az Úr (1987).

A politikai helyzet változása a 80-as évektől lehetővé tette, hogy az OHB könyvein kívül más, újabb hittankönyvek is megjelenjenek. 1985-ben jelent meg Hamvas püspök úr könyvének két átdolgozott kiadása: Jézushoz megyünk - Jézussal élünk. Új hittankönyv sorozatot adott ki a Budapesti Hitoktatási Bizottság, majd Pécsen az ún. Véméndi hittankönyvek jelentek meg, végül - már a kilencvenes években - a marista iskolatestvérek magyarra fordított hittankönyv sorozata jelent meg Győrben.

Pusztai László, a hittankönyv-sorozategyik szerzőjeA Püspöki Kar által jóváhagyott és ma is érvényben lévő hittan kerettantervet 1996-ban készítette el az OHB. Ez a kerettanterv az általános iskolák és a középiskolák 12 osztálya számára készült, figyelembe véve a különböző iskola típusokat. Ennek alapján készítették el 1997-ben a Győri Prohászka Ottokár Katolikus Közoktatási Központ hittanárai, Pusztai László és Őrfi Mária az iskolaközpont saját 12 évfolyamos hittan tantervét és mintatanmenetét, amely 1998-ban a Márton Áron Kiadó gondozásában nyomtatásban is megjelent.

A fenti tanterv alapján erre a tanévre már elkészült a hittankönyv sorozat első 9 kötete, amelyek dr. Pápai Lajos püspök jóváhagyásával jelentek meg a Márton Áron Kiadónál. A sorozat évfolyamonkénti kötetei: 1.) Isten gyermekei vagyunk (Keresztény alapismeretek) - 2.) Jézus tanítványai vagyunk (Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk) - 3.) Jézussal találkozunk (A bűnbocsánatban és az Oltáriszentségben - Első szentgyónási és szentáldozási ismeretek) - 4.) Népem vagytok… (Ószövetségi olvasmányok) - 5.) A Katolikus Egyház istentisztelete (Liturgikus ismeretek) - 6.) Jézus Egyháza (Egyházfogalom, tanúságtevők az Egyház életéből) - 7.) Isten szól hozzánk (Biblikus hittan és szentségtan) - 8.) Szeresd az Istent! (Biblikus erkölcstan - Felkészülés a bérmálásra) - 9.) Ismerem enyéimet… (Egyháztörténelem) Előkészületben vannak a sorozat további kötetei is: 10.) Hitünk szent misztériumai (Liturgikus dogmatika) - 11.) Így élünk mi, keresztények (Erkölcstan) - 12.) Istennek elkötelezve (Hiszem, értem és vallom).

Ezek a hittankönyvek nem az OHB könyvei, de a ma kapható hittankönyvek közül ezek felelnek meg a legjobban az OHB által kidolgozott hittan tantervnek. Ezekben a könyvekben megtalálhatjuk a Magyar Katolikus Katekizmus kérdéseit és válaszait, amelyet az OHB a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének megfelelően - az 1993-ban magyarul is megjelent Katolikus Egyház Katekizmusa alapján - 1995-ben átdolgozott és kiadott.

Az Új Emberből is értesülhettünk arról, hogy a püspöki konferencia határozata alapján új országos hittankönyv sorozat készül. Tudomásom szerint ennek az új sorozatnak továbbra is tagja lesz az elsőáldozók könyve, amely az idén ismét megjelent, de már két kötetben és új, korszerű tipográfiával.

A győri Prohászka Katolikus Iskolaközpont hittanárai által készített hittankönyvek jellemzői: a hittan anyagot témakörökre bontva dolgozzák fel, az egyes leckéket jól megválasztott alcímek teszik áttekinthetővé, a legfontosabb anyagra a megfelelő kiemelések hívják fel a figyelmünket, és a katekizmus kérdésekre a választ megtalálhatjuk már az egyes leckék anyagában és a témakörök összefoglalásában. A könyvsorozat valamennyi tagja a Bibliára alapozva fejti ki hitünk tanítását, idézve és utalva a megfelelő szentírási helyekre, amelyeknek a tanulók is utána nézhetnek. A könyvekben megtaláljuk a törzsanyagot tartalmazó leckéket, és a különböző hasznos és fontos kiegészítéseket a leckéket követő olvasmányokban. Ezek a hittankönyvek jól tükrözik a hitoktatás egyre inkább hangoztatott katekumenális jellegét is, azaz az elsajátítandó tananyag közlése mellett segítik a fiatalok Jézussal való személyes kapcsolatának kialakulását, személyes megtérésüket.

Dr. Rédly Elemér

Lap tetejére
©
Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2003
Web:
Vaday Tamás