A Győri Egyházmegye lapja

IV. évfolyam 12. szám. 2003. december

Nyitólap + Írjon nekünk! + Kapcsolatok + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

  CÍMLAPON

Gyermek született, Fiú adatott nekünk...

HITVILÁG

Batthyány-nap Dunakilitin

Kollégium-bővítés a szervitáknál

Hitvallás-est Győrben

Jubiláló iskola

A győri Szent Imre templom programjai

Események a győri bazilikában

Soproni programok

Dr. Pápai Lajos: A kereszténység és az Európai Unió

Gyászjelentés

A qumráni tekercsekről

Karácsonyváró Bőnyön

Mocsai advent

Kod boľicnih jaslica

Kapuvár
Jubileum és Szent Anna emlékplakett

Fiatalok, keresztényként,
kisebbségben – vállalni kell

Urnakert megáldás

A CSEND SZAVA

A vasárnapi evangéliumokhoz

A hónap szentje
Szent Lúcia

Otthon az otthontalanságban
Szent Család ünnepére

Gondolatok decemberre
Bibliai szólás-mondások

KÖZELMÚLT

Karácsony a "vasfüggöny" árnyékában

TANÍT A HIT

Ének a liturgiában
Az áldozati rész első éneke az offertorium

Egyházunk hírei

Dr. Barsi Ernő néprajzi rovata
"Karácsony éjszakáján,
Jézus születése napján..."

Géza atya válaszol

Szám Mária: Lelki egészségünk
A család

Tájmel Antel: "az élet ösvényén..." (Péld 5,6)
A vigasztalásról

BEMUTATJUK

A győri Könnyező Szűzanya Írországban

A törökök behívásától az Európa tsz-ig
Ha így folytatjuk, elveszünk

Az ENSZ vizsgálja felül Trianont!
II. János Pál megbízottjának levele Carla del Pontéhez (II. Rész)

KULTÚRA

Zenesarok
Karácsonyi ének

Helytörténet
A székesegyház

Versmérték
Rába György:
Kontár Mikulás

Kiállításajánló
Fáradság, türelem, valóság
Hertay Mária kiállítása a Megyei Kórházban

FILMLEVÉL
Makk Károly: Egy hét Pesten és Budán

ÉLET A HITBEN

Magyar Katolikus Családegyesület
X. Jubileumi Családkongresszusa

Szükségünk van jó példára

Olvasóink írták
A Nyúli Egyházközség és a Polgári Kör zarándoklata
Nagyboldogasszony ünnepe Gartán

Fekete-fehér - igen-nem

"Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét"

A félelem után

IFJÚSÁG, BOLONDSÁG

A Megváltó születése

Egy politikus, aki a keresztény értékrend képviselője

GYEREKSZOBA

Karácsony, a szeretet ünnepe

 

TANÍT A HIT

Dr. Barsi Ernő néprajzi rovata
"Karácsony éjszakáján,
Jézus születése napján..."

Magyar népünk valaha sokkal mélyebben, igazabban átérezte mit jelent nekünk, porból lett, halandó embereknek a Megváltó születése. Nemzedékről nemzedékre átörökített szokásainak sorával készült Jézus születése napjának megünneplésére. Kivált a falusi embernek nem volt pénze gazdag ajándékok vásárlására, nem világított villany a szobájában, még a petróleum lámpát is későn gyújtotta meg, mert drága volt a petróleum. De adventi estéken a kályha körül összeült a család, s kiszűrődő fénye mellett, kukoricamorzsolás közben énekelték sorra az adventi, meg a karácsonyi énekeket.

"Menj el sietséggel
Arkangyal Gábriel
József jegyeséhez
Ékes köszöntéssel.
Légy gyors szolgálatban,
Köszöntsed Máriát,
És vidd meg őnéki
A megváltás titkát.
Isteni titkaim
Immár kijelentem:
Hogy Szűz Máriában
Jó kedvem lett nekem.

A betlehemesek már az adventi napokban jártak házról-házra, hogy megjelenítsék a karácsonyi történetet. Mert ha csak karácsony szombatján betlehemeznek, akkor nem jutnának el minden egyes házhoz. A betlehemes játékok szereplői az örömhírt mondó, "betlehemet" vivő angyal mellett pásztorok voltak, kik az angyal szavára elmentek szíves szóval, énekekkel, hangszereikkel tiszteletet tenni a megszületett kis Jézusnak, s áldott ünnepeket kívánni a házak népének. A betlehemes játék mellett szokásban volt a mi vidékünkön a pásztorjárás is. A karácsonyt köszöntő pásztorok még vesszőcsomót is vittek magukkal. Ebből a háziasszony egyet kihúzott, hogy tavasszal, ha elérkezik az állatok mezőre való kihajtásának ideje, ezzel hajtsa ki tehenét, mert akkor egészséges kisborjút hoz a világra és jó tejelő lesz. A karácsonyt köszöntő pásztorokat nagyon szívesen kellett fogadni, úgy, mintha maguk a betlehemi pásztorok jöttek volna. Hiszen egykor az angyal először a pásztoroknak jelentette a Megváltó születését. Gazdagon meg is ajándékozták a karácsonyt köszöntő pásztorokat.

Nagy lányok, legények sok helyen "kántálni" jártak. A házak ablakai alatt megállva karácsonyi énekeket énekeltek, s így kívántak boldog ünnepeket. Még a gyerekek is kivették részüket a karácsonyi énekes köszöntésből. Ők "mendikálni" jártak. A népi gyermekdalok pár hangos készletéből álló dalaik nemcsak ajándékvárásról szóltak. Kivált a szigetközi mendikálók, a maguk őszinte gyermekhangján azt az örömet igyekeztek sugározni, melyet az első karácsonyon az angyalok hirdettek a betlehemi mezőn.

"Én kis gyerek vagyok,
Nagy örömet mondok:
Született a Jézus,
Pásztorok örűnek,
Angyali seregek
Vígan énekűnek.

Népünk nagyon gazdag szebbnél szebb karácsonyi énekekben. Ezek arról is vallanak, hogy szívébe fogadta Isten egyszülött Fiát, Megváltóját. Csak ilyen együttérző, meleg szívből fakadhatott olyan karácsonyi ének, mint amit a rábaszovátiak énekeltek:

"Fázik a kis Jézus kemény hidegbe’,
Nincsen neki ágya, csak szalmán bággyad.
Barmok között fekszik a kis ártatlan,
Miérettünk szenved világ váltója."

Lap tetejére
©
Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2003
Web:
Vaday Tamás