A Győri Egyházmegye lapja

Különszám a kegykép Győrbe érkezésnek 350. évfordulójára 2005.

Címlap + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

 A bizalom és a remény jele

The sign of faithfullness and hope

dr. Pápai Lajos: 350 éve Győrött

dr. Pápai Lajos: Since 350 years in Győr

John Kirby: Clonfert és Győr

John Kirby: Clonfert & Győr

A győri könnyező Szűzanya-kegykép története

The story of the picture of the Virgin Mary in Győr

A Győri kegykép korai másolatai és grafikái
Early copies and reproduction of the picture

 Én alszom, de a szívem virraszt

I sleep, but my heart stays vigilant

Walter Lynch élete

Walter Lynch’s life

Dublin

Fahy

Ringelai

Toledo

A Könnyező Szűzanya búcsúja
The pilgrimage of the Virgin Mary

 A bizalom és a remény jele
Kegykép: a kegyelem eszköze, amely jelzi, a bűnös világrendben Valakinek fontos a mi üdvösségünk. Olyannyira fontos, hogy Fiát, az üdvösség szerzőjét képes értünk véres könnyekkel engesztelni.

The sign of faithfullness and hope
The devotional picture is the instrument of mercy, which shows toward a sinful world that our salvation is important to Her. So important is this to Her that to Her Son, the Author of salvation, She is able to conciliate us with Her Bleeding Tears.

dr. Pápai Lajos: 350 éve Győrött

dr. Pápai Lajos: Since 350 years in Győr

John Kirby: Clonfert és Győr

John Kirby: Clonfert & Győr

A győri könnyező Szűzanya-kegykép története
Alig találunk még kegyhelyet, ahol a papság és a hívő nép szorosabban összeforrott volna a kultusszal, mint Győrben. A Székesegyház vérrel verejtékező Mária-képe igazán szíve a városnak

The story of the picture of the Virgin Mary in Győr

A Győri kegykép korai másolatai és grafikái
Early copies and reproduction of the picture

 Én alszom, de a szívem virraszt
A művészettörténet egyik legrégebbi segédtudománya az ikonográfia, amely a képek leírásával s tartalmuk vizsgálatával, jelentésük kibontásával járul hozzá teljesebb megértésükhöz.

I sleep, but my heart stays vigilant
One of art history’s oldest auxillary sciences is icon graphicing, which in essence, studies the icon picture’s writings and contents; their meaning thus, more fully understood.

Walter Lynch élete

Walter Lynch’s life

Dublin

Fahy
1970-ben Clonfert az írországi Egyházmegyében Fahy-ben szenteltek fel templomot a győri Könnyező Szűzanya, a Szomorúak Vigasztalója tiszteletére.
A new church in Fahy was dedicated to the Blessed Virgin under the title: „COMFORTER OF THE AFFLICTED” in 1970.

Ringelai

Toledo

A Könnyező Szűzanya búcsúja
The pilgrimage of the Virgin Mary

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2002-2005
Web:
Vaday Tamás