A Győri Egyházmegye lapja

Különszám a kegykép Győrbe érkezésnek 350. évfordulójára 2005.

Címlap + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

  A bizalom és a remény jele

The sign of faithfullness and hope

dr. Pápai Lajos: 350 éve Győrött

dr. Pápai Lajos: Since 350 years in Győr

John Kirby: Clonfert és Győr

John Kirby: Clonfert & Győr

A győri könnyező Szűzanya-kegykép története

The story of the picture of the Virgin Mary in Győr

A Győri kegykép korai másolatai és grafikái
Early copies and reproduction of the picture

 Én alszom, de a szívem virraszt

I sleep, but my heart stays vigilant

Walter Lynch élete

Walter Lynch’s life

Dublin

Fahy

Ringelai

Toledo

A Könnyező Szűzanya búcsúja
The pilgrimage of the Virgin Mary

350 éve Győrött

A Győri Egyházmegye és Székesegyház nagy kincse a Szűzanya vérrel könnyező kegyképe. Ebben az évben 350 éve, hogy W. Lynch, az írországi Clonfert püspöke ezt a képet Győrbe hozta, mikor a katolikusok üldözése miatt elhagyni kényszerült Írországot. Győr akkori püspöke fogadta be őt testvéri szeretettel, s tette meg kanonokká és helynökké. Halála után a kép a Székesegyház egyik oszlopára került, és 1697. március 17-én, Szent Patrik ünnepén 3 óra hosszat vérrel könnyezett. A véres kendőt, amellyel felfogták a képen megjelent véres könnyeket, ma is tiszteletre tesszük ki minden búcsúkor.

A Szűzanya könnyező kegyképe tette búcsújáróhellyé a győri Székesegyházat, melyet a 300. évfordulón (1997.) a Szentatya Bazilika rangra emelt. Papságunk és híveink nagy szeretettel és bizalommal fordulnak a vérrel könnyező Szűzanyához, aki Jézus Krisztust, a világ egyetlen Megváltóját adta nekünk, és aki mint az Egyház Anyja mindig közbenjár értünk.

Ez évben, a kegykép Győrbe kerülésének 350. évfordulóján egy írországi zöld márványból készült emléktáblát helyeztünk el ott, ahol a kegykép a könnyezés idején volt a Székesegyházban. Ezen az eseményen Írország nagykövete Brandon McMahon, valamint Noel Ahern miniszter úr is jelen volt, Kirby clonferti püspök úr képviseletében pedig Cathal Geragthy titkár úr, valamint a dublini Könnyező Szűzanyáról elnevezett templom plébánosa Noel Madden is.Adja Isten, hogy ez a kis kiadvány mélyítse el az ír és magyar katolikusok hitét, egyházhűségét, és mozdítsa elő e két nép szeretetét s barátságát is.Dr. Pápai Lajos
megyéspüspök

Áldás

Kérünk, Istenünk, áldd meg ezt az emléktáblát, amelyet a kép Győrbe érkezésének 350 éves évfordulóján ünnepélyesen elhelyezzük a kegykép eredeti helyén. Walter Lynch püspök urat, aki a képet magával hozta, jutalmazd meg azzal, hogy a te szentségedet angyalaiddal együtt az örökkévalóságban szüntelenül dicsőítse.

 

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2002-2005
Web:
Vaday Tamás