A Győri Egyházmegye lapja

Különszám a kegykép Győrbe érkezésnek 350. évfordulójára 2005.

Címlap + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

  A bizalom és a remény jele

The sign of faithfullness and hope

dr. Pápai Lajos: 350 éve Győrött

dr. Pápai Lajos: Since 350 years in Győr

John Kirby: Clonfert és Győr

John Kirby: Clonfert & Győr

A győri könnyező Szűzanya-kegykép története

The story of the picture of the Virgin Mary in Győr

A Győri kegykép korai másolatai és grafikái
Early copies and reproduction of the picture

 Én alszom, de a szívem virraszt

I sleep, but my heart stays vigilant

Walter Lynch élete

Walter Lynch’s life

Dublin

Fahy

Ringelai

Toledo

A Könnyező Szűzanya búcsúja
The pilgrimage of the Virgin Mary

Clonfert és Győr

A csoda háromszázadik évfordulóján, 1997 márciusában jómagam vezettem egy kis küldöttséget a győri ünnepségekre, Cathal Gerathy atya és Monsignor Louis Page atya kíséretében. Ott tartózkodásunk három napja alatt a székesegyház zsúfolásig megtelt: két bíboros, egyikük különleges pápai legátus, negyven érsek és püspök, 250-nél több pap fordult meg ott a három nap alatt. A Walter Lynch püspök személye iránt mutatott kitüntető figyelem nem mindennapi kötődést hozott létre a kis ír Clonfert Egyházmegye és a magyarországi Győri Egyházmegye között. Megmutatta a felebarátság értékét és azt, hogy egy menekült iránt mutatott előzékenység hogyan mélyítheti el az egymás iránti megértést két olyan nép között, amelyek máskülönben sohasem ismerték volna egymást.

A kegykép történetének van ennél is mélyebb üzenete. A Miasszonyunk közbenjárása iránti hitre és bizalomra emlékeztet bennünket, amely 350 évvel ezelőtt mind Írországban, mind Magyarországon élt. Lynch püspök sok szenvedést elviselt hitéért, és feltehetően a Szent Szűz iránti tisztelete segített neki tűrni a meneküléssel, vándorlással és hazájából való száműzetéssel járó nélkülözést. A kegykép hivatalos megnevezése "Miasszonyunk, a Szomorúak Vígasztalója", és Walter Lynch püspök biztosan egyike volt a kor szenvedőinek.

A Szűzanyát az evangéliumok egyértelműen olyan embernek ábrázolják, akinek sok szenvedést kellett elviselnie. Nem félénk kislánynak, mint ahogy a legtöbb szobron látjuk. Egyiptomba menekült Józseffel és csecsemő gyermekével. Szenvedett, midőn elveszett kisfiát kereste a jeruzsálemi templomban. Félreértették a kánai menyegzőn, illetve amikor Jézus követőit nagyobbra értékelte rokonainál. Sokat szenvedett a passió idején, legfőképpen pedig a kereszt lábánál. Olyan nő volt, aki közelről megismerte a szenvedést és a megpróbáltatást, így helyesen nevezzük a "szomorúak Vígasztalójának".

Mintegy másfél évvel ezelőtt nagy magyar küldöttség érkezett Clonfertbe. Nagy megtiszteltetés volt, hogy Pápai Lajos püspök urat és a győri küdöttséget körünkben fogadhattam az ünnepség-sorozat nyitó délutánján, és hogy átvehettem tőle a győri könnyező Szűzanya kegykép másolatát - több, mint 350 évvel az után, hogy Walter Lynch püspök azt a győri székesegyháznak adta. Az esemény megszilárdította egyházmegyéink kapcsolatát.

Most, mikor a 350. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy Walter Lynch püspök Győrbe érkezett, minden eddiginél jobban tudatában vagyunk eme kapcsolat erejének. Kívánom, hogy Clonfert és Győr viszonya az elkövetkező évek során erősödjön és fejlődjön.

John Kirby
püspök

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2002-2005
Web:
Vaday Tamás