A Győri Egyházmegye lapja

Különszám a kegykép Győrbe érkezésnek 350. évfordulójára 2005.

Címlap + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

  A bizalom és a remény jele

The sign of faithfullness and hope

dr. Pápai Lajos: 350 éve Győrött

dr. Pápai Lajos: Since 350 years in Győr

John Kirby: Clonfert és Győr

John Kirby: Clonfert & Győr

A győri könnyező Szűzanya-kegykép története

The story of the picture of the Virgin Mary in Győr

A Győri kegykép korai másolatai és grafikái
Early copies and reproduction of the picture

 Én alszom, de a szívem virraszt

I sleep, but my heart stays vigilant

Walter Lynch élete

Walter Lynch’s life

Dublin

Fahy

Ringelai

Toledo

A Könnyező Szűzanya búcsúja
The pilgrimage of the Virgin Mary

Walter Lynch élete

A Lynch-család ősi fészke a nyugat-írországi Galway volt. A család számos polgármestert adott a városnak, s az első hidját is egy Lynch építette 1442-ben. A Szent Miklós templom Miasszonyunk-kápolnáját – ahonnan a hagyomány szerint a Mária-kép Győrbe került – szintén a család építtette.

Walter Lynch Galway város plébániáján született, 1595 körül. Első iskoláit szülővárosában végezte, később a lisszaboni ír kollégiumba küldték, mivel az ír katolikusokat sújtó Penal Code korlátozta felsőbb oktatásukat. Visszatérése után Gort-ban iskolát alapított, majd Limerick-ben akadémiát. Később Párizsban folytatta teológiai tanulmányait és valószínűleg ott szentelték pappá. A Sorbonne egyetemen doktorált.

Miasszonyunk-kápolna a Szent Miklós templomban * Our lady chapel in the St. Nicholas churchÍrországba visszatérve a Szent Miklós társaskáptalan elöljárója lett. Később Orleans-ban és Caen egyetemén kánonjogból és római jogból doktorátust szerzett. Az erről szóló okiratban a teológia professzoraként és a Tuam-érseki templom espereseként nevezik meg.

A források kiváló szónokként emlegetik, hithűsége közismert. Nagytudásúnak és bölcsnek jellemzik, akinek gyakran kérték közreműködését nehéz kérdésekben. Szerette a könyveket, nagy könyvtára volt. Élénk kapcsolatban állt korának közéleti eseményeivel.

1645-ben káptalani helynökké választották, 1647. márciusában kinevezték Clonfert püspökévé. 1647-ben Loughrea-ban, a karmelita templomban részt vett azon a szentmisén, amelyen Írországot a Szűzanya oltalmába ajánlották. 1651-ben Lynch püspököt választották az ír püspöki tanácskozások titkárává. Mikor az angol csapatok elérték 1651. júniusában Clonfertet, a püspök Galwaybe távozott. Galway eleste után néhány püspöktársával és egy pappal Inisbófin szigetére menekült. Végül ez a sziget is kapitulált 1653. február 14-én. Lynch-éket áprilisban már Flandriában találjuk, két hét múlva Brüsszelben volt, s végül eljutott Bécsbe.

A Lynch-ház Galway-ben * Lynch castle in GalwayItt találkozott Püsky János győri megyéspüspökkel, aki székhelyére invitálta. Püsky püspök kanonokká nevezte ki a hontalanná vált Clonfert-i főpásztort, és ezzel lakást és tisztes jövedelmet biztosított neki. Egyúttal segédpüspökként is kérte szolgálatát. Lynch püspök szentelte fel a győri ferencesek Szent István templomát. 1663-ban elkezdte előkészületeit a hazatérésre, de 1663. július 14-én elhunyt. A székesegyház kriptájába temették el.

Kiss Tamás

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2002-2005
Web:
Vaday Tamás