A Győri Egyházmegye lapja

Különszám a kegykép Győrbe érkezésnek 350. évfordulójára 2005.

Címlap + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

  A bizalom és a remény jele

The sign of faithfullness and hope

dr. Pápai Lajos: 350 éve Győrött

dr. Pápai Lajos: Since 350 years in Győr

John Kirby: Clonfert és Győr

John Kirby: Clonfert & Győr

A győri könnyező Szűzanya-kegykép története

The story of the picture of the Virgin Mary in Győr

A Győri kegykép korai másolatai és grafikái
Early copies and reproduction of the picture

 Én alszom, de a szívem virraszt

I sleep, but my heart stays vigilant

Walter Lynch élete

Walter Lynch’s life

Dublin

Fahy

Ringelai

Toledo

A Könnyező Szűzanya búcsúja
The pilgrimage of the Virgin Mary

Ringelai

Ringelai németországi község Passau-tól északra, a Bajor Erdőben. A templom padlásán 1917-ben találtak egy vászonra festett Mária-képet, valamilyen különleges latin felirattal, melyben magyar szerzetesnővérek alkalmi ott tartózkodásukkor a győri kegykép másolatát ismerték fel.

Jakob von Urleinsberger 1698-ban - mélyen meghatva a győri vérrel könynyezéstől - egy Mária-társulatot alapított. Midőn pedig 50 év múlva, 1747-ben plébániai rangra emelték az addigi expozitúrát, a nevezett kegyúr az új Szent Mihály-templomnak megfestette ezt a képet. A kép a plébániatemplom bal oldali falán nyert elhelyezést, és minden évben különösen karácsonykor keresik fel a zarándokok. Az említett "titokzatos" felirat a képen egy úgynevezett chronogramm, amelyben szereplő - latin számértéket képviselő - betűk számtani összege adja ki az esemény történelmi dátumát. Ez itt így olvasható: "InstItVIt Laetare ChorVs sVDorqVe MarIae JaVrInI trInIs perpVItas IVIt ab horIs." = 1697 év!



Ringelai is a German community north of Passau in the Bavarian Forest. In 1917 a Mary-picture painted on canvas was found in the church attic, and a Hungarian traveller staying there recognized the Mary-picture as being the Győr devotional picture. It is honoured on the left wall of the parish church. Pilgrims visit it especially at Christmas. This called "die Christkindwallfahrt in Ringelai". The "secret" of the picture is the Latin chronogram painted on it where the mathematical total of the Latin figures gives us the historical date of the event. "InstItVIt Laetare ChorVs sVDorqVe MarIae JaVrInI trInIs perpVItas IVIt ab horIs." = the year 1697!

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2002-2005
Web:
Vaday Tamás