A Győri Egyházmegye lapja

VII. évfolyam 3. szám, 2006. március

Címlap + Impresszum + Levelezőlista + Archívum

CÍMLAPON

Az egység

HITVILÁG

Bogyoszló, az Eucharisztia évében

Bogyoszló, az Eucharisztia évében

Keresztény Ifjúsági Bál

Darnózseli
Könyvbemutatók

Láma a Székesegyházban

Események a győri Bazilikában

Dr. Pápai Lajos:
Emlékezzél, ember - kezdődik a nagyböjt!

Betegek napja Győr-Szigetben

Ökumenikus istentisztelet Tárkányon

"Ének-szóval"

Kruh je magnet

Az együvé tartozás jegyében

Katolikus élet Bábolnán

A CSEND SZAVA

Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Szentek üzenete
Római Szent Franciska

LELKI KAPASZKODÓ

Nagyböjti gondolatok

Gondolatok márciusra
Leckét kaptunk 3.

AZ IGE ASZTALA

Fáklya utamon
A könyörülő Isten

VILÁGEGYHÁZ

Egyházunk a világban
TANÍT A HIT

A vasárnapi evangéliumokhoz

Az elfelejtett testvér

MEGKÉRDEZTÜK

"Kérjétek az Aratás Urát!"

BEMUTATJUK

Corvinus Rádió - Sopron

ÉLET A HITBEN

Én országom - te országod

IRÁNYTŰ

Géza atya válaszol

A Sziklamecset

KULTÚRA

Filmlevél
Szabó István: Rokonok

Versmérték
Farkas Árpád: Petőfi Sándor

A Győri egyházmegye kincsei
Az ásványrárói kálvária

Folyóirat
Mi történt velünk? A rendszerváltás "regénye"

Könyv
Rakovszky Zsuzsa:A hullócsillag éve, 2005

Múzeum
Chagall kiállítás Győrben

MEGKÉRDEZTÜK

Interjú Loibl Miklósné büki kántorral
50 év szolgálat

OLVASÓINK ÍRTÁK

Aggódó sorok Neszmélyről

Nemeshegyi a Kalot-ban

ÉLET A HITBEN

Fekete-fehér - igen-nem

Jegyzet
Én inkább ügynök lennék...

Lelki egészségünk
A mentálhigiénikus válaszol...

Mit gondoljunk róla?

GYEREKSZOBA

Március

IFJÚSÁG, BOLONDSÁG

Itt a tavasz!

Horváth-Bors Marietta:

A legnagyobb küzdelem

2006 - VÁROS - "TURNÉ"avagy ifjúsági találkozó-sorozat az Egyházmegyében

ÉLET A HITBEN

Én országom - te országod

Ismét egy óriásplakát zavarja a szememet, és remélem, zavarja sokakét. Remélem, hiszen sokan vagyunk, akik hosszabb-rövidebb ideje nap mint nap, de hetente legalább egyszer, a szentmise keretében imádkozzuk, őszinte hittel kívánjuk: "Jöjjön el a te országod!"

Az ÉN országom nem az enyém, aki e sorokat papírra vetem, hanem az EGO országa, az önzés hazája. A te országod, ahová a Teremtő Atya hazavár, s melynek mását itt a Földön is törekvésünk kell, hogy legyen megvalósítani, az odaadó szeretet, a másokra figyelés országa.

Az ÉN országom az érdekellentétekből születő viták, perek, háborúk hona, melyből milliók menekülnének, ha lenne hova. A te országod a béke, egymás megértésének, elfogadásának, szolgálatának világa.

Az ÉN országom a látszólag erőseké, akik könyökléssel, bunkós bottal, csalással, képmutatással a látszólag gyengék (szellemi, testi sérültek; öregek és egészen fiatalok, betegek, szegények, szerényebb képességűek stb.) legyőzésével (De milyen győzelem ez?!) érnek célba. (És milyen cél ez?!) A te országod a gyengéké, akik tebenned bíztak eleinktől fogva.

Az ÉN országom a múló pillanat hazája, ahol minden elért eredmény (karrier, vagyon, hírnév stb.) szempillantás alatt összeomolhat, az enyészeté lehet, feledésbe merülhet. A te országod örök haza, hitünk, jótetteink jutalma, de legfőképpen a te irgalmas szereteted ajándéka.

Jöjjön el a te országod!

Tátrainé dr. Körmendi E. Katalin

A mélységből kiáltok fel Hozzád!

A mélységből kiáltok fel Hozzád! Hallgass meg, Uram!

Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,

s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben!

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,

és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam!

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,

és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni!

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,

és alázatosan megadjam magam a léleknek!

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,

s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek!

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,

s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak!

Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam,

s hirtelen megállni, ha utat hibáztam!

Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,

taníts bátor lenni, amikor nagyon félek!

Engedd a világot megvetve szeretni,

csak magadat ne hagyd soha elfeledni!

Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg,

s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek,

ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád,

hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!


(A budapesti Rókus-kápolna bejáratánál olvasható imádság.)

Lap tetejére
© Hitvallás - a Győri Egyházmegye folyóirata - 2002-2006
Web:
Vaday Tamás